Krav til endring er blitt hverdagSetWidth235-cecilie-lycke

– er din organisasjon robust nok til å opprettholde energien og produktiviteten?

  • Hvorfor faller vitaliteten i organisasjoner som er i endring
  • Hvilken organisasjonskultur er regnet for å være mest robust i forhold til endring?
  • Hvordan kan dialog bli en sentral og effektiv arena for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen?

Cecilie Lycke er utdannet siviløkonom, og har mer enn 20 års erfaring på ledergruppenivå og fra ulike styreverv. Hun har hatt ansvaret for de fleste administrative funksjoner, med hovedvekt på økonomi og HR.

De siste 5 årene har Cecilie vært partner og rådgiver i HR Visjon , hvor hun bl.a. har vært leder for 5 ledernettverk for VIRKE, gjennomført lederutvikling og sittet som fagkyndig meddommer i arbeidsrett i Ting- og Lagmannsretten.

I tillegg er Cecilie gründer for Motivati AS som eier et nettbasert lederverktøy med en fremtidsrettet og banebrytende metode for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen med utgangspunkt i medarbeidersamtalen.

Cecilie har en genuin interesse for samhandling mellom menneskene i virksomheter, og hvordan det kan utvikles en kultur som støtter kjernevirksomheten.

Sted: Strandgaten 3, 6 etg
Tidspunkt: Tirsdag 10.november kl. 17 -19

På melding: Til  post@eminentpeople.no innen fredag 6 november

Alle er hjertelig velkommen