• 275 000 innbyggere
  • 465 km2bergen 11
  • Årlig befolkningsvekst på 1 – 1,5%
  • Omgitt av 7 byfjell, der Ulrikken er høyest på 643 moh
  • Vi har 269 dager med regn
  • Vi har en gammel by, den ble grunnlagt for 945 år siden.

Med en slik vekst og begrenset mulighet til å bygge ut sentrum, settes det store krav til planlegging, både av bykjerne, bydelssentrum og ikke minst transport og samferdsel.

Vi skal ta vare på alt det flotte vi har og samtidig bygge og skape for fremtiden.

Det skal bygges gode veier og bane, i tillegg til sykkel- og gangveier og kollektivfelt. I tillegg må vi ta hensyn til utbygging og fornying av teknisk infrastruktur som vann, varme og søppel.

Målet er å lage et levende sentrum som er tett bebygget og lett tilgjengelig, samtidig som man har gode bydelssentrum med god samferdsel mellom.

Ønsker du å være med å påvirke hvordan Bergen skal se ut?

Vi har nå mange spennende stillinger innen for bygg og anlegg og samferdsel hos mange ulike firma i Bergen. Sjekk ut hjemmesiden vår på: https://eminentpeople.no/for-jobbsoker/ledige-stillinger

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf: 55 70 50 15  eller på mail: post@eminentpeople.no eller direkte til Milena på tlf: 995 17 263, mail: milena.miccoli@eminentpeople.no