Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får.

Hva er den største forskjellen på å jobbe som konsulent/innleid og det å være fast ansatt?

Det nye vikardirektivet fra 2013 krever at fast ansatte og innleide skal ha like vilkår.

Du vil derfor i praksis ikke merke forskjell mellom deg og andre ansatte i bedriften du er innleid til. Eminent People er din arbeidsgiver og vil kunne være en ekstra støtte dersom du har utfordringer på din nye arbeidsplass.

Vi kjenner din oppdragsgiver godt og vet hva som er viktig i forhold til å lykkes/trives hos dem.

Hva er fremgangsmåten for å få jobb gjennom Eminent People?

Den enkleste måten er å registre CV eller søke på en av våre utlyste stillinger. Du registrer dine personalia og laster opp CV og søknad her. Husk det kan være stillinger vi jobber med som det ikke er publisert. Det er derfor smart å registre seg selv om du ikke finner en relevant stillingsannonse.

Alle som har registrert seg hos oss vil bli vurdert opp mot stillinger vi jobber med. Når vi finner en stilling som passer din erfaringsbakgrunn vil følgende prosess skje.

1. Samtale
Dette er en innledende samtale for å kartlegge din kompetanse og motivasjon for stillingen samtidig som stilling og bedrift blir presentert.

2. Referansesjekk
Vi foretar alltid minimum to referansesjekker.

3. Presentasjon til oppdragsgiver
Vi lager en presentasjon av deg som kandidat og presenterer deg til oppdragsgiver.

4. Samtale hos oppdragsgiver
Hvis oppdragsgiver er enig i vår vurdering blir du kalt inn til et møte der du får mulighet til å presentere deg for oppdragsgiver. Stillingen og bedriften blir også presentert mer i detalj.

5. Utvelgelse
I samråd med oss vil oppdragsgiver foreta ett valg mellom kandidatene.

6. Ansettelse
Du vil få tilbud om en ansettelse hos Eminent People, med arbeidssted hos oppdragsgiver.

7. Ved oppdragsslutt 

Hvis det er avtalt på forhånd vil du etter oppdragets slutt kunne få tilbud om fast stilling hos oppdragsgiver. Du vil da få et tilbud direkte fra oppdragsgiver.

Ønsker du andre arbeidsoppgaver vil vi etter samtale med deg presentere deg for nye aktuelle oppdragsgivere.

Bør jeg registrere meg hos dere eller først sende søknad når jeg finner en attraktiv stilling?

Mange av stillingene vi jobber med blir aldri lyst ut i avis eller på finn.no. Når vi får denne typen oppdrag bruker vi både vår kandidatbase og vårt store nettverk for å finne den rette. Nettverket vårt omfatter da også våre tilhengerne i sosiale medier. (Det vil derfor være en fordel for kandidater å følge oss på LinkedIn og Facebook, du finner linker til disse nederst på nettsiden).

Så selv om du ennå ikke har funnet en stilling som du har lyst å søke på vil det være smart å registrere seg hos oss. På den måten vil vi alltid ha deg i tankene når det kommer nye oppdrag som du er egnet for.

Hvordan foregår en rekrutteringsprosess?

En standard rekrutteringsprosess består av følgende elementer:

1. Førstegangsintervjuer
I førstegangsintervjuene gir vi kandidaten generell informasjon om virksomheten og stillingen.

2. Test
Det er vanlig prosedyre at aktuelle kandidater gjennomfører tester som er solid faglig dokumentert og ISO sertifisert. Testene foretas via nettet og man får tilbakemelding/tilbakelesning i et møte med oss.

3. Dybdeintervju
I dybdeintervju fokuserer vi på relevant kompetanse for stillingen.

4. Finaleintervju
Kandidater som går videre blir invitert til et møte der de presenterer seg for oppdragsgiver.

5. Referanse 
Vi gjennomfører min to referanser til to tidligere overordnede.

6. Utvelgelse 
Oppdragsgiver og Eminent People vil sammen anbefale en kandidat for stillingen. Kandidaten får tilbud direkte fra oppdragsgiver.