Referanser

Referanser

Maintenance Management System Coordinator

Einar Liatun
Fikk jobb i DOF Management

Det jeg opplevde som aller mest positivt var at Eminent People hjalp meg å se min kompetanse og erfaring i et bredere perspektiv. Det gjorde meg i stand til å se flere karriereveier og vurdere flere jobbmuligheter enn jeg ellers ville gjort. Hos Eminent People har jeg hele tiden også følt meg ”i førersetet”. Presentasjon av alternativer og muligheter har skjedd på en balansert måte som gjorde det enklere å gjøre gjennomtenkte valg

I dag jobber jeg som Maintenance Management System Coordinator hos DOF Managament.

Vice President Business Development

Montserrat Telseth
Fikk jobb i Odfjell Drilling

From the start I felt very confident about the way they do business. The whole process was professional and organized, with a serious evaluation of both the position and me as a potential candidate. All the way through they kept me informed about the progress. I would highly recommend other candidates to contact Eminent People.

Today I work as Vice President Business Development at Odfjell Drilling.

Lønns- og HR-konsulent

Jane Nerdal
Fikk jobb i Onsoft Computer Systems

Eminent People er engasjert i mennesket. Man føler seg sett og lyttet til og får en personlig og tett oppfølging. Jeg vil helt klart anbefale Eminent People til alle som vurderer et jobbskifte. Hos dem opplever man kyndige veiledere med fokus på den enkelte kandidats beste.

Jeg er i dag ansatt som lønns- og HR-konsulent hos Onsoft Computer Systems. Her har jeg varierte og utfordrende arbeidsoppgaver med gode muligheter for videreutvikling.

Økonomisjef

Per Søberg 
Fikk jobb i Solid Vedlikehold

Jeg valgte Eminent pga. selskapets høye kompetanse innen rekruttering og jobbutforming i min yrkesgruppe. Deres store kontaktnett mot private og offentlige virksomheter var også et stort pluss. Eminent gir deg god individuell oppfølging og jeg anbefaler andre å kontakte dem.

Jeg jobber i dag som økonomisjef i Solid Vedlikehold. Mine viktigste arbeidsoppgaver er å bedre den økonomiske rapporteringen på prosjekt- og selskapsnivå, utarbeide gode beslutningsgrunnlag i den operative styringen og forbedre den økonomiske planleggingen.

HR-konsulent

Ariel Santos 
Fikk jobb i OneSubsea

Fra første stund opplevde jeg Eminent som profesjonelle. Jeg likte også veldig godt den personlige touchen de har i sine prosesser. Den ga meg en følelse av å bli ivaretatt, både som kandidat og som individ.

Jeg jobber i dag som HR-konsulent i OneSubsea, med ansvar for rekruttering. I tillegg har jeg vært delaktig i bemanningen av våre kontorer i Asker og Haugesund og jobber en del med studentarrangementer ved utdanningsinstitusjonene.

Head of controlling

Jens Petter Danielsen
Fikk jobb i Bergen Group

Jeg ønsket nye utfordringer etter lang tid i samme firma og kontaktet forskjellige rekrutteringsbyråer. Der druknet jeg litt i mengden. For mitt vedkommende var Eminent, en lokal aktør med lang erfaring og stort nettverk løsningen. I løpet av 14 dager hadde jeg ny jobb.

I min tid i Bergen Group har jeg innehatt flere stillinger. Jeg startet som kostkontroller i et team som innførte nytt ERP-system. I tillegg har jeg vært Project Manager for yardvirksomheten og fungerer nå som Head of Controlling. Utrolig mange spennende utfordringer i et selskap i vekst.

Regional Sales Director

Lars Ragnvald Djupevåg
Fikk jobb i TTS Offshore Handling Equipment

Helt fra første samtale opplevde jeg Eminent som personlige, nære og faglig sterke. Gjennom dere grundige kartlegging oppdaget jeg også flere muligheter i bransjer jeg normalt ikke ville tenkt på selv. Jeg fikk hele tiden gode råd og feedback i prosessen og følte meg veldig godt ivaretatt.

Jeg arbeider i dag som Regional Sales Director med hovedansvar for markedet i Korea og Sør-Europa. Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter blant annet offshorehandling, nettverksbygging, tilbud og priskalkyler og kontraktsutarbeidelser.

Prosjektleder

Lars Kristian Trellevik
Fikk jobb i Swire Seabed

Jeg kom først i kontakt med Eminent etter å ha søkt på en utlyst stilling. Stillingen viste seg å ikke være aktuell for meg, men Eminent tok kontakt og gikk i dialog med meg for å diskutere min bakgrunn og mine ambisjoner. Eminent er svært grundige og løsningsorienterte. Dette ga en god prosess som også var oppklarende for meg selv. Jeg har allerede tipset mange kandidater om Eminent People og kommer til å fortsette å anbefale dem.

I dag er jeg prosjektleder i Swire Seabed og trives veldig godt med det. Stillingen krever at jeg håndterer en rekke forskjellige tekniske, administrative, logistikkmessige og operasjonelle utfordringer for skape effektiv drift av våre operasjoner.