Om oss

Om oss

Vår historie

Eminent People er et konsulentselskap i Bergen og holder til i Strandgaten 3.

Ideen til selskapet kom på bakgrunn av et ønske om å bygge et lokalt selskap med kunder og ansatte i fokus.

Vi har tilsammen mer enn 50 års erfaring fra konsulentbransjen og har vært i bedrifter som tenker nasjonalt og internasjonalt. En av hovedgrunnene for at vi startet Eminent People er vårt sterke ønske om å ha fokus på Bergen og Vestlandet og menneskene som bor her.

Viktige forretningsprinsipper for oss er:

  • Korte beslutningsprosesser
  • Nærhet til markedet
  • Kvalitet fremfor kvantitet

I et spennende marked har vi fått god mottakelse fra både kunder og kandidater. Vårt første kontor ble raskt for lite da vi utvidet fra 3 til 5 personer – nå holder vi til i flotte lokaler i Strandgaten 3.

Vi er stolte av – og takknemlige for – at så mange fagspesialister og ledere har valgt nettopp oss til å hjelpe dem å finne sin neste jobb. Tilbakemeldingene vi får er at vår forståelse for hva som kreves av konfidensialitet og kartlegging for å finne muligheter – særlig når man fra før av sitter i faste stillinger – er blant suksessfaktorene. I denne typen rådgivning trekker vi store veksler på våre egne erfaringer som konsulenter.

Etter utvidelsen kan vi tilby en enda større bredde innen rekruttering og bemanning av fagspesialister og ledere. Fremdeles er det imidlertid ekstremt viktig for oss at det skal være kvalitet i alle ledd av prosessen.

Vårt mål er ikke å bli en volumleverandør, men å ha fokus på å presentere «essene» og nøkkelpersonell til kundene våre. Vi gleder oss til å fortsette oppbyggingen av selskapet, og til å være en god samarbeidspartner for våre kunder og medarbeidere.

Visjon og verdier

Arbeid er for de aller fleste av oss en viktig del av livet. Vi tror at det å trives og føle arbeidsglede er essensielt for å kunne være tilfreds med både jobben og livet generelt.

Vi er helt sikre på at vår egen arbeidsglede i mange tilfeller smitter over på våre kunder og kandidater. Selvsagt ønsker vi også å tjene penger, men det er ikke noe mål i seg selv å maksimere resultatet på bekostning av andre ting. Å skape et godt sted å være tilknyttet, enten som ansatt, eier, kunde eller som kandidat, er en viktig gevinst for oss. En gevinst som på mange måter ikke kan måles kortsiktig i penger.

Alt vi gjør i jobbsammenheng er relatert til mennesker, både på kunde- og kandidatsiden. Alle mennesker fortjener å bli behandlet på en god måte, føle seg betydningsfulle og ivaretatt. Våre verdier gjenspeiler dette. Vi inngår ikke kompromisser når det kommer til etterlevelse av verdiene – de styrer valgene vi tar og måten vi gjør ting på hver eneste dag. For oss er disse verdiene grunnleggende for å kunne drive et rekrutterings- og konsulentselskap på en måte som vi selv kan være stolt av.

Vår visjon er:
Vi vil skape et sted som alle ønsker å være en del av