Om oss

Om oss

Vår historie

Eminent People er et konsulentselskap i Bergen og holder til i Valkendorfsgate 2A.

Vi som arbeider i Eminent People har arbeidet i internasjonale konsern, i mindre SMB virksomheter, i ulike bransjer og har opparbeidet oss lang erfaring fra konsulentbransjen før Eminent People ble etablert i 2011.

En av hovedgrunnene til at vi startet Eminent People er vårt sterke ønske om å ha fokus på Bergen og Vestlandet og menneskene som bor her.

 

Viktige forretningsprinsipper for oss er:

  • Korte beslutningsprosesser
  • Nærhet til markedet
  • Fleksibilitet
  • Kvalitet fremfor kvantitet

 

Etter 10 års drift har vi fått gode tilbakemeldinger fra både kunder og kandidater som enten arbeider som konsulent eller har vært i rekrutteringsprosess hos oss.

Vi er stolte av – og takknemlige for – at så mange fagspesialister og ledere har valgt nettopp oss til å hjelpe dem å finne sin neste jobb.

Vi tilbyr fleksible tjenester til våre kunder, som innleie av fagspesialister eller bistand i hele eller deler av rekrutteringsprosesser. I løpet av selskapets 10 års historie har evne til fleksibilitet og endring blitt mer og mer påkrevd i både næringsliv og arbeidsmarked.

Vårt mål er fortsatt å ikke bli en volumleverandør, men å ha fokus på å presentere «essene» og nøkkelpersonell til kundene våre.

Kandidater i prosess, som ikke fikk jobben, skal sitte igjen med en positiv opplevelse av at prosessen var god.

Vi gleder oss til fortsatt å drive og utvikle et profesjonelt konsulentselskap og å være en god samarbeidspartner for våre kunder og medarbeidere.

Visjon og verdier

Arbeid er for de aller fleste av oss en viktig del av livet. Vi tror at det å trives og føle arbeidsglede er essensielt for å kunne være tilfreds med både jobben og livet generelt.

Vi er helt sikre på at vår egen arbeidsglede i mange tilfeller smitter over på våre kunder og kandidater. Selvsagt ønsker vi også å tjene penger, men det er ikke noe mål i seg selv å maksimere resultatet på bekostning av andre ting. Å skape et godt sted å være tilknyttet, enten som ansatt, eier, kunde eller som kandidat, er en viktig gevinst for oss. En gevinst som på mange måter ikke kan måles kortsiktig i penger.

Alt vi gjør i jobbsammenheng er relatert til mennesker, både på kunde- og kandidatsiden. Alle mennesker fortjener å bli behandlet på en god måte, føle seg betydningsfulle og ivaretatt. Våre verdier gjenspeiler dette. Vi inngår ikke kompromisser når det kommer til etterlevelse av verdiene – de styrer valgene vi tar og måten vi gjør ting på hver eneste dag. For oss er disse verdiene grunnleggende for å kunne drive et rekrutterings- og konsulentselskap på en måte som vi selv kan være stolt av.

Vår visjon er:

Vi vil skape energier som gir eminente resultater!