Våre tjenester

Våre tjenester

Det å ansette en person er en krevende og viktig prosess som krever både kompetanse og erfaring. Vi hjelper våre kunder i disse prosessene og arbeider for å gjøre de mer tids- og kostnadseffektive, og ikke minst for å øke mulighetene for å finne den rette – ikke bare en av de rette.

Hvorfor velge oss?

Vi har meget allsidig erfaring og kompetanse innen rekruttering. Vi har også store og veletablerte nettverk i næringslivet. Nettverk som vi har bygget opp over mange år. Sist, men ikke minst har vi utviklet en effektiv arbeidsmetodikk for å sikre at våre kunder og søkere opplever prosessen som eminent og at den gir de ønskede resultatene.

Utleie

Utleie av kompetente konsulenter er en viktig del av vår virksomhet. Våre konsulenter er ute hos våre kunder i forbindelse med tidsdefinerte prosjekter, permisjoner av forskjellige typer, når kundene har et aktivitetsnivå utover det vanlige eller når kundene i en gitt tidsperiode har behov for en spesiell type kompetanse de selv ikke innehar.

Mange av våre konsulenter får tilbud om fast ansettelse i løpet av perioden de er innleid.

Rekruttering og headhunting

Mange bedrifter trenger bistand i hele eller deler av en rekrutteringsprosess. Årsakene varierer, men de mest vanlige er behov for oppsøkende kontakt med kandidater utover de som søker, knapphet på tid, relevant kompetanse og/eller ressurser internt i egen organisasjon.

Utover den prosessrelaterte bistanden ønsker våre kunder også hjelp til å øke sannsynligheten for å finne den rette kandidaten. De ønsker ikke kun å finne en god kandidat – de ønsker å finne den best egnede kandidaten.

Vår prosess består av:

  • Annonsert rekrutteringsprosess
  • Search/headhunting
  • Delprosess som kvalitetssikring gjennom tester
  • Konsulentbistand i interne prosesser

Management for hire

Ved midlertidig ledelsesbehov er interimsledelse eller Management for Hire (MfH) fleksibelt, effektivt og mulig den beste løsningen for en periode. For bedrifter kan dette være i forbindelse med omstillings- og endringsprosesser, permisjoner, prosjekter eller i en rekrutteringsfase. Ta kontakt med oss dersom du vurderer om det kan være løsningen for din bedrift.