Våre tjenester

Våre tjenester

Det å ansette en person er en krevende og viktig prosess som krever både kompetanse og erfaring. Vi hjelper våre kunder i disse prosessene og arbeider for å gjøre de mer tids- og kostnadseffektive, og ikke minst for å øke mulighetene for å finne den rette – ikke bare en av de rette.

Hvorfor velge oss?

Vi har meget allsidig erfaring og kompetanse innen rekruttering. Vi har også store og veletablerte nettverk i næringslivet. Nettverk som vi har bygget opp over mange år. Sist, men ikke minst har vi utviklet en effektiv arbeidsmetodikk for å sikre at våre kunder og søkere opplever prosessen som eminent og at den gir de ønskede resultatene.

Utleie

Utleie av kompetente konsulenter er en viktig del av vår virksomhet. Våre konsulenter er ute hos våre kunder i forbindelse med tidsdefinerte prosjekter, permisjoner av forskjellige typer, når kundene har et aktivitetsnivå utover det vanlige eller når kundene i en gitt tidsperiode har behov for en spesiell type kompetanse de selv ikke innehar.

Mange av våre konsulenter får tilbud om fast ansettelse i løpet av perioden de er innleid.

Rekruttering og headhunting

Mange bedrifter trenger bistand i hele eller deler av en rekrutteringsprosess. Årsakene varierer, men de mest vanlige er knapphet på tid, relevant kompetanse og/eller ressurser internt i egen organisasjon. Utover den prosessrelaterte bistanden ønsker våre kunder også hjelp til å øke sannsynligheten for å finne den rette kandidaten. De ønsker ikke kun å finne en god kandidat – de ønsker å finne den rette kandidaten.

Vår bistand er en investering i din egen bedrift.

Vår prosess består av:

  • Annonsert rekrutteringsprosess
  • Search/headhunting
  • Delprosess som kvalitetssikring gjennom tester
  • Konsulentbistand i interne prosesser

Management for hire

Vi kan tilby våre kunder innleie av ledere når behovet oppstår. For bedrifter kan dette være i forbindelse med omstillings- og endringsprosesser, permisjoner, prosjekter eller i en rekrutteringsfase.

Coaching

Vi hjelper deg med å kartlegge dine egenskaper, erfaringer, interesser og ønsker.

Vår hovedmetodikk på området er en OPQ-test med tilhørende tilbakemeldingssamtale. Denne typen test er utviklet for å bevisstgjøre kandidater på sine evner og ferdigheter. Den gir derfor meget god hjelp i valg av retning.

Vi tilbyr også en grundig gjennomgang av jobbsøkerprosessen og hvordan man skal lykkes med den:

  • Annonseanalyse (hva spør arbeidsgiver egentlig om)
  • CV/Søknadsskriving
  • Hvordan vinne intervjuet