Eminent People

Personvern

Personvernerklæring for Eminent People

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Eminent People AS innhenter og behandler personopplysningene dine.

 

Denne personvernerklæringen gjelder for:

 • Jobbsøkere
 • Våre medarbeidere, som omfatter personer vi kontakter i forbindelse med jobbmuligheter og personer vi setter i oppdrag hos våre kunder.
 • Representanter for våre samarbeidspartnere, konsulenter, kunder og leverandører
 • Brukere av nettstedene

 

Hva beskriver personvernerklæringen?

Personvernerklæringen beskriver de ulike typene personopplysninger vi innhenter, måten vi bruker disse opplysningene på, hvordan vi behandler og beskytter opplysningene vi innhenter, tidsperioden vi lagrer disse, hvem opplysningene deles med, hvem de overføres til og rettighetene du som enkeltperson har i tilknytning til vår bruk av dine personopplysninger. Vi beskriver også hvordan du kan kontakte oss angående vår personvernpraksis.

 

Informasjon vi samler inn

Vi samler inn personopplysninger om deg på ulike måter, som f.eks. via nettstedene våre. Vi kan innhente personopplysninger, som f.eks:

 • Kontaktopplysninger (som navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer m.m.)
 • Brukernavn og passord når du registrerer deg på våre nettsteder
 • Informasjon du oppgir om personer du vil at vi skal kontakte
 • Annen informasjon du måtte oppgi til oss.

Hvis du har søkt på en stilling, har registrert en profil for å søke på fremtidige stillinger eller er ansatt, kan vi også lagre følgende personopplysninger:

 • Fødselsdato og personnummer
 • CV og annen informasjon du oppgir.
 • Informasjon fra referanser
 • Informasjon du gir om andre personer, f.eks. referansepersoner
 • Presentasjoner du lager om deg selv i forbindelse med rekrutteringsprosess
 • Oversikt over tidligere ansettelser og utdanning
 • Bankkontoinformasjon
 • Statsborgerskap og status for arbeidstillatelse
 • Helserelaterte opplysninger dersom relevant for stilling
 • Legitimasjon
 • Nærmeste pårørende

I tillegg, dersom det er lovpålagt eller samtykke har blitt gitt av deg:

 • Bakgrunnssjekker
 • Helseattest

 

Slik bruker vi informasjonen vi samler inn

Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre tjenester, herunder av kundeforholdet, ved utlønning og fakturering, samt ved annen administrering. Vi behandler også personopplysninger i jobbsøknadsprosesser, og til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell.

De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir som for eksempel vår kunde, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

I tillegg til aktivitetene som nevnt ovenfor, og hvis du er en  konsulent eller søker på en   stilling, vil vi bruke informasjonen som er beskrevet i denne personvernerklæringen til    følgende formål:

 • Vurdere dine kvalifikasjoner til stillinger
 • Tilby deg jobbmuligheter og arbeid
 • Ivareta personaladministrasjon, inkludert administrasjon av betingelser, lønn, prestasjonsoppfølging m.m.
 • Utføre analyser, slik som å analysere vår database av jobbsøkere og medarbeidere, evaluere individuell prestasjonsevne og jobbrelaterte ferdigheter, identifisere manglende ferdigheter.

 

Måten vi behandler og beskytter personopplysninger

Vi har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. Tiltakene inkluderer blant annet jevnlige risikovurderinger, tekniske systemer og fysiske prosedyrer for å ivareta informasjonssikkerhet og rutiner for å verifisere innsyns- og rettingsforespørsler.

 

Tidsperioden vi lagrer personopplysningene vi innhenter

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske forpliktelser og avhengig av hvilket formål personopplysningen er innhentet til. Vi fastslår denne spesifikke tidsperioden ved å ta følgende i betraktning:

 • Behovet for videre å lagre personopplysningene med tanke på å kunne tilby tjenester som er etablerte med brukeren
 • For å kunne beskytte Eminent People’s berettigete interesser, som beskrevet i formålene
 • Hvis det foreligger spesifikke, lovpålagte forpliktelser som gjør behandling og lagring nødvendig i bestemte tidsperioder

 

Informasjon vi deler

Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår kundeforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt

 

Der det er pålagt av gjeldende lov, har du følgende rettigheter: 

Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn, retting og sletting i de personopplysningene vi har lagret på deg. Ved innføringen av EUs forordning for personvern vil du ha rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du blant annet får mulighet til å ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

Du har videre rett til å motsette deg behandling av personopplysninger og rett til å motsette deg personprofilering og automatiserte avgjørelser. Når det gjelder kravet om sletting er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode.

 

Slik kontakter du oss

Dersom du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger eller vår personvernerklæring, kan du kontakte oss på post@eminentpeople.no

        Sist oppdatert: Februar 2021