SetWidth235-gaselle-eminentGasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet.

Utvelgelsen skjer etter følgende kriteriene:

* levert godkjente regnskap
* minst doblet omsetningen over fire år
* omsetning på over en million kroner
* positivt samlet driftsresultat
* omsetningsvekst hvert år

Det er vesentlig små og mellomstore bedrifter som blir gasellebedrifter, og disse bedriftene har en stor betydning for norsk økonomi. Blant annet står de for en stor del av den samlede sysselsettingsveksten i norsk næringsliv, og også for en stor del av omsetningsøkningen.

Dagens næringsliv beskriver Gaselle bedrifter på følgende måte:
«Noen bedrifter er verdt å se nærmere på fordi de evner å skyte fart i både gode og dårlige tider. Gaseller er blant de aller best – bare en liten brøkdel av landets bedrifter klarer å bli gaseller.»

Vi  i Eminent People er veldig stolte og glade over å være en gasellebedrift.

Vi er stolte over jobben vi gjør, og er opptatte av at alle våre kunder og kandidater skal være fornøyde. Vi har ikke som mål å bli størst mulig, men er opptatte av å levere kvalitet.  Å bli kåret til Gaselle – er et bevis på at vi har lykkes