Coaching

Coaching

Står du ved et veiskille og lurer på hvilken retning du skal ta?

Ønsker du en endring – har karrieren stoppet opp? Vi kan hjelpe deg gjennom denne prosessen!

Vi vil hjelpe deg å kartlegge dine egenskaper, erfaringer, interesser og ønsker.

Vår hovedmetodikk på området er en OPQ-test med tilhørende tilbakemeldingssamtale. Denne typen test er utviklet for å bevisstgjøre kandidater på sine evner og ferdigheter. Den gir derfor meget god hjelp i valg av retning.