By’en er Bergen og den er litt spesiell…..

 • 275 000 innbyggere
 • 465 km2bergen 11
 • Årlig befolkningsvekst på 1 – 1,5%
 • Omgitt av 7 byfjell, der Ulrikken er høyest på 643 moh
 • Vi har 269 dager med regn
 • Vi har en gammel by, den ble grunnlagt for 945 år siden.

Med en slik vekst og begrenset mulighet til å bygge ut sentrum, settes det store krav til planlegging, både av bykjerne, bydelssentrum og ikke minst transport og samferdsel.

Vi skal ta vare på alt det flotte vi har og samtidig bygge og skape for fremtiden.

Det skal bygges gode veier og bane, i tillegg til sykkel- og gangveier og kollektivfelt. I tillegg må vi ta hensyn til utbygging og fornying av teknisk infrastruktur som vann, varme og søppel.

Målet er å lage et levende sentrum som er tett bebygget og lett tilgjengelig, samtidig som man har gode bydelssentrum med god samferdsel mellom.

Ønsker du å være med å påvirke hvordan Bergen skal se ut?

Vi har nå mange spennende stillinger innen for bygg og anlegg og samferdsel hos mange ulike firma i Bergen. Sjekk ut hjemmesiden vår på: https://eminentpeople1.wpengine.com/for-jobbsoker/ledige-stillinger

For mer informasjon ta kontakt med oss på tlf: 55 70 50 15  eller på mail: post@eminentpeople.no eller direkte til Milena på tlf: 995 17 263, mail: milena.miccoli@eminentpeople.no

Gaselle 2015

Eminent People er gaselle i 2015croppedimage234146-gaselle9

Hva er gasellene?

Gaselle: smekker, spenstig og hurtig liten antilope

Gaselle: Rasktvoksende, lønnsom norsk bedrift

Dagens Næringsliv har siden 2003 kåret og presentert de norske Gasellene i samarbeid med det som nå heter Bisnode Credit as. Det kåres en nasjonal vinner og vinnere i alle landets fylker, og avisens journalister besøker og lager reportasjer på interessante og flinke bedrifter over hele landet.

Hva er kriteriene for å bli gaselle?

En gasellebedrift må ha:

 • levert godkjente regnskaper.
 • minst doblet omsetningen over fire år.
 • omsetning på over en million kroner første år.
 • positivt samlet driftsresultat.
 • unngått negativ vekst.
 • vært aksjeselskap.

Kan alle bli gaseller?

Konserner og holdingselskaper kan ikke bli gaseller. Offentlig finansiert virksomhet eller finansselskaper er ekskludert.

 Hva er grunnlaget?

Gasellene beregnes og vurderes på bakgrunn av regnskapene for de fire seneste årene.

Hvorfor blir en bedrift ikke gaselle?

Det kan være flere årsaker til at en bedrift ikke blir kåret som gaselle:

 • At ikke alle gasellekriteriene er oppfylt, for eksempel at omsetningen falt et av de fire seneste årene.
 • At regnskapet ble rapportert inn for sent til myndighetene, og derfor ikke kom med i år.
 • At en bedrift har organisert ny virksomhet i andre aksjeselskap, og den samlede aktiviteten derfor ikke vises i samme as.
 • At en bedrift har slått seg sammen med en annen og derfor ikke viser samletall for hele perioden på fire år.

Julegaver

Skikken med å gi hverandre gaver på den mørkeste tiden av året er eldre enn julen. Da kristendommen og dermed feiringen av Jesu fødsel begynte å bli utbredt i Romerriket, hadde romerne allerede gitt hverandre gaver på samme årstid i flere hundre år i forbindelse med deres forskjellige feiringer.

De kristne kunne begrunne sin giverglede med at de vise menn jo hadde gitt Jesusbarnet gaver. Senere ble gavefordelingen overlatt Sankt Nikolaus og deretter hans etterkommer, julenissen, og det var omtrent da det begynte å bli rot med tidspunktet. Den kristne ideen var at gavene skulle skjenkes på Jesu fødselsdag, altså 25. desember, og dette tidspunktet fastholdes i mange land i dag.

I de nordiske landene hadde man imidlertid for vane å telle slik at en ny dag begynte når mørket falt på. 25. desember begynte med andre ord allerede 24. om kvelden, og derfor blir gavene delt ut 24. desember i Norden.

I Eminent People gir vi også julegaver og i år har vi valgt å gi til følgende:

Stiftelsen Sykehusbarn Vest

Denne stiftelsen ble etablert i 2012 og arbeider for å bedre hverdagen for alvorlig syke barn og ungdom som er innlagt på sykehus – bidra til å gjøre en ellers grå og trist sykehushverdag noe lysere.

Gjennom klovner, lek og moro skal barn få postive erfaringer og glede og latter i en trist og grå hverdag.

COF – Chains of Friendship

COF ble etablert i 2008 og er en bistandsorganisasjon for hjelp til selvhjelp. Fattige i Kamerun kan arbeide seg ut av fattigdom ved egen innsats. COF bidrar med mikrolån til næringsutvikling og de skaper sin egen inntekt og bedre levekår for hele familien.

Varig verdiskapning, uavhengighet og stolthet

Vi feirer i Eminent People

SetWidth235-gaselle-eminentGasellebedrift er en utmerkelse som deles ut av Dagens Næringsliv i samarbeid med Dun & Bradstreet.

Utvelgelsen skjer etter følgende kriteriene:

* levert godkjente regnskap
* minst doblet omsetningen over fire år
* omsetning på over en million kroner
* positivt samlet driftsresultat
* omsetningsvekst hvert år

Det er vesentlig små og mellomstore bedrifter som blir gasellebedrifter, og disse bedriftene har en stor betydning for norsk økonomi. Blant annet står de for en stor del av den samlede sysselsettingsveksten i norsk næringsliv, og også for en stor del av omsetningsøkningen.

Dagens næringsliv beskriver Gaselle bedrifter på følgende måte:
«Noen bedrifter er verdt å se nærmere på fordi de evner å skyte fart i både gode og dårlige tider. Gaseller er blant de aller best – bare en liten brøkdel av landets bedrifter klarer å bli gaseller.»

Vi  i Eminent People er veldig stolte og glade over å være en gasellebedrift.

Vi er stolte over jobben vi gjør, og er opptatte av at alle våre kunder og kandidater skal være fornøyde. Vi har ikke som mål å bli størst mulig, men er opptatte av å levere kvalitet.  Å bli kåret til Gaselle – er et bevis på at vi har lykkes

Temakveld om et dagsaktuelt tema

Krav til endring er blitt hverdagSetWidth235-cecilie-lycke

– er din organisasjon robust nok til å opprettholde energien og produktiviteten?

 • Hvorfor faller vitaliteten i organisasjoner som er i endring
 • Hvilken organisasjonskultur er regnet for å være mest robust i forhold til endring?
 • Hvordan kan dialog bli en sentral og effektiv arena for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen?

Cecilie Lycke er utdannet siviløkonom, og har mer enn 20 års erfaring på ledergruppenivå og fra ulike styreverv. Hun har hatt ansvaret for de fleste administrative funksjoner, med hovedvekt på økonomi og HR.

De siste 5 årene har Cecilie vært partner og rådgiver i HR Visjon , hvor hun bl.a. har vært leder for 5 ledernettverk for VIRKE, gjennomført lederutvikling og sittet som fagkyndig meddommer i arbeidsrett i Ting- og Lagmannsretten.

I tillegg er Cecilie gründer for Motivati AS som eier et nettbasert lederverktøy med en fremtidsrettet og banebrytende metode for utvikling av medarbeidere, ledere og organisasjonen med utgangspunkt i medarbeidersamtalen.

Cecilie har en genuin interesse for samhandling mellom menneskene i virksomheter, og hvordan det kan utvikles en kultur som støtter kjernevirksomheten.

Sted: Strandgaten 3, 6 etg
Tidspunkt: Tirsdag 10.november kl. 17 -19

På melding: Til  post@eminentpeople.no innen fredag 6 november

Alle er hjertelig velkommen

Høst 2015

SetWidth235-EE7157Når døgnmiddeltemperaturen er mellom 0 og 10 grader og temperaturtendensen er fallende – må vi nok innse at høsten er rett rundt hjørne….

Vi i Eminent People tror at dette vil bli en litt spesiell høst.

Selv om store deler av markedet har vært preget av nedbemanning det siste året – ser vi at det skjer mye positivt også! Både innen bygg og anlegg – infrastruktur, finans og annen rådgivende konsulentvirksomhet  – har vi kunder som leter etter den rette.

Budsjettene for 2016 legges nå, og vi kan tilby hjelp fra våre eminente økonomer.  Husk også at vi tilbyr tester og kvalitetskontroll ved nyansettelser.

Vi i Eminent ser frem til en spennende høst som er full av muligheter! Er det noe du tror vi kan hjelpe deg med – ikke nøl med å ta kontakt.

En god og spennende høst ønskes fra alle oss i Eminent People!

Vei, tunnel, bro og kaier

Veier og Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få  samfunnet til å fungere bedre og mer eller mindre effektivt.

Infrastrukturen må bygges, overvåkes , styres og vedlikeholdes. I Norge med vår flotte natur er det ekstra krevende.

Kompetanse rundt veier, tunneler, broer og kaier har vært tilgjengelig lenge –  Romerne var store tunnelbyggere og behersket fyrsetningskunsten hvor man fikk fjell til å sprekke opp ved oppvarming

Nå krever nye og komplekse prosjekter en helt annen type kompetanse.

Nye E39 skal bygges med mulighet til å kjøre i 100 km/t. Tiden det tar å kjøre fra Os til Bergen skal kortes med 50% – det skal ta 17 minutter å reise fra OS til Bergen.

Her blir det mange spennende og utfordrende oppgaver som skal løses.

En vei er ikke bare en vei lenger og etter at den er bygget så skal den driftes og vedlikeholdes…..

Det er ikke som før i tiden da man bare trengte å vite en ting – nå er jobbene sammensatt og stiller helt andre krav til kompetanse.

Sjekk ut våre muligheter til å videreutvikle din kompetanse innen for dette området.

https://eminentpeople1.wpengine.com/ledige-stillinger

 

Bygges det for lite i Bergen?

Enkelte vil hevde at 275.112 bergensere er nok. Men det er fortsatt mange som ve’ te’ Bergen.

Innbyggertallet har siden 2007 vokst med om lag 4000 i året i gjennomsnitt, og ved inngangen til 2015 var det 275.112 bergensere (bergenser nummer 250.000 ble født i 2008).

I følge Statistisk sentralbyrå vil innbyggertallet passere 300.000 i 2024.

Hordaland fylkeskommune mener at det i 2030 vil være behov for cirka 58.000 flere boliger i bergensregionen enn det er i dag.

På grunn av den lave renten er det også mange som ønsker å eie istedenfor å leie.

Samtidig så setter terrenget en begrensning på hvor mye man kan bygge. Bergen sine 7 fjell gjør at man må bygge på utfordrende tomter som ligger i ulent terreng og skråninger.

Dette gjør byggeprosessen spennende og utfordrende

Tenk da å få kunne jobbe med noen som har lang erfaring i å gjøre det?

klikk inn på lenken og les mer om hvordan du kan bli en del av dette spennende teamet.

https://eminentpeople1.wpengine.com/ledige-stillinger/

Sommerhilsen

Sommeren banker på døren, og vi nyter at det endelig ble litt varme.

Vi Eminent tar ikke helt ferie, – trenger du hjelp til noe, er det bare å ta kontakt.
Vi ønsker deg en avslappende og fin sommer og vi gleder oss til en aktiv og spennende høst.

Skipsbyen Bergen

Bergen vokste opp rundt havnen – og ble handelens, sjøfartens og håndverkets by.

Fra kong Olav Kyrre seilte inn på Vågen og grunnla byen i 1070, har Bergen trukket til seg mennesker fra mange kanter. Noen kom og drog, andre kom og ble. Bergenserne reiste ut og lærte. Bergen ble en smeltedigel for kulturer og «Norges eneste internasjonale by».

Med utgangspunkt i sjøfolks erfaring og kunnskap gjennom generasjoner, har den maritime næringen bygd seg sterk og konkurransedyktig. Den maritime klyngen er i dag landets mest kunnskapsintensive og innovative næring, og bidrar med 11 prosent av all verdiskaping i norsk næringsliv, når olje- og gassvirksomhet holdes utenfor.

Skipsfarten representerer en helt nødvendig infrastruktur for den globale handelen og for uttak og distribusjon av energiprodukter og er den største eksportnæringen i Norge.

Bergen er nå kjent som et internasjonalt driftssenter innen shipping.

Nå kommer det en ny spennende aktør inn i denne bransjen. Og du vil få anledning til å være med å påvirke helt fra starten.

Les mer om muligheten på stilling ledig siden vår. https://eminentpeople1.wpengine.com/ledige-stillinger/

Bilde er tatt av Tom Kjøde/Bergen Reiselivslag